FINANŠU GRĀMATVEDĪBA

Office Line Finanšu grāmatvedības modulis ietver visas funkcijas, kas nepieciešamas grāmatvedības uzskaitei uzņēmumā, atbilstoši Latvijas likumdošanas prasībām un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Finanšu grāmatvedības modulis nodrošina ērtu un precīzu datu ievadi un plašas analīzes iespējas, viss, kas ir nepieciešams kvalitatīvai finanšu lēmumu pieņemšanai.

Finanšu grāmatvedības moduli var lietot kā uzņēmuma vadības sistēmas sastāvdaļu vai kā atsevišķu finanšu grāmatvedības programmu.

Office Line biznesa vadības sistēma ļauj viena datu bāzē veikt neatkarīgu grāmatvedības uzskaiti vairākos uzņēmumos vienlaikus. Šī iespēja ir ideāli piemērota uzņēmumiem, kuri sniedz grāmatvedības pakalpojumus.

Galvenās finanšu grāmatvedības moduļa funkcijas

Universāls grāmatojumu ievades logs nodrošina ātru un ērtu grāmatojumu ievadīšanu un apstrādi, izmantojot neierobežotu valūtu skaitu. Automātiski valūtas svārstību grāmatojumi, periodiskie un sadalītie grāmatojumi.
Neierobežots skaits izmaksu vietas un nesēji nodrošina plašākas izdevumu un ienākumu analīzes un klasificēšanas  iespējas. Ar izmaksu dimensiju palīdzību ērti veikt detalizētu izmaksu uzskaiti par atsevišķiem objektiem, projektiem, izmaksu pozīcijām.
Vienkārša PVN deklarācijas un pielikumu iegūšana un ērts eksports uz EDS sistēmu. Ērta PVN deklarācijas pārbaude – pārskats “PVN deklarācijas izmēģinājums” parāda deklarāciju rindās iekļautus grāmatojumus.
Programmā iespējams veidot vairākus plānus, veidot algoritmus apgrozījuma sadalījumam pa plāna pozīcijām, sekot līdzi faktiskai plāna izpildei un redzēt novirzes, veikt aktuālā plāna izpildes salīdzināšanu ar iepriekšējiem periodiem. Funkcija piemērota vadības grāmatvedības datu analīzei.
Iebūvētais gada pārskatu definēšanas rīks nodrošina operatīvu finanšu pārskatu iegūšanu jebkurā brīdī. Iespējams konsolidēt gada pārskatus firmām, kas atrodas vienā datu bāzē. Grāmatvedības bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins (arī pa struktūrvienībām un atsevišķām izmaksu dimensijām).

Programmā iespējams secīgi slēgt periodus/gadus, pēc perioda/gada slēgšanas, grāmatojumi, kas tiek veikti noslēgtā periodā nav iespējami, šādā gadījumā ir jāveic perioda/gada slēgšanas atcelšana.
Pamatlīdzekļu grāmatošanas asistents nodrošina vienkāršu pamatlīdzekļu iegrāmatošanu finanšu grāmatvedībā. Plašas atskaišu iespējas un dažādas amortizācijas metodes, iespējams noradīt apdrošināšanas vērtību un piesaistīt izmaksu dimensijas.
Programmas lietotājam pieejamas plašas jau iebūvēto atskaišu iespējas, kā arī iespējams lietotājam pašam izveidot sev nepieciešamās atskaites izmantojot SQL individuālo atskaišu asistentu.
Automātiska klientu un piegādātāju apmaksas termiņu kontrole. Norēķini ar debitoriem un kreditoriem – savstarpējie salīdzināšanās akti un  automātiski maksājumu atgādinājumi, soda naudu aprēķins (noteikta summa vai procents). Kredītlimita kontrole. Saldo apstiprinājumi.
Vadības grāmatvedības funkcija – Izmaksu sadalījums. Lietotājam ir iespējams veidot izmaksu sadalījuma algoritmus automātiskai izmaksu pārnešanai no vienas izmaksu pozīcijas uz citu. Izmaksu sadalījumu var veikt periodiski, sadalīt tikai noteiktu izmaksu summas daļu vai sadalīt procentuāli uz vairākiem objektiem. Izmaksu sadalījuma protokols parāda pārskata veidā izmaksu sadalījuma izpildi.


Finanšu grāmatvedības moduli iespējams integrēt kopā ar algu aprēķina un personāla vadības programmu Baltic Data – Algas –  Vairāk informācijas skatīt   šeit.
Lejuplādēt Office Line bukletu