OFFICE LINE PAPILDMODUĻI

Atskaite ļauj iegūt noliktavas stāvokļa un apgrozījuma atskaiti. Atskaite satur daudzumus un summas uz perioda sākumu un beigām, kā arī norādītajā periodā saņemtos un izsniegtos daudzumus un summas.
Noliktavu ierobežojumi lietotājam sankcionētu pieeju definēšana atkarībā no noliktavas un dokumentu veidiem. Iespējams individuāli katram lietotājam definēt pieejamās noliktavas, dokumentu veidus, kā arī lietotājs redz tikai sev atļautās noliktavas artikulu atlikumus.
Ar individuālā SQL atskaišu asistenta palīdzību ir iespējams izveidot nestandarta atskaites veidojot datu pieprasījumu no datu bāzes tabulām.
Iespējams izmantot portatīvos datu termināļus (BarManIT8000), lai atvieglotu un automatizētu noliktavas darbu. Funkcija izmantojama veidojot iepirkšanas un pārdošanas dokumentus, kā arī veicot inventarizāciju.
Sasaistes modulis ar dažādām kases sistēmām un kases aparātiem.

Iespējams automātiski no pārdošanas dokumentiem izdrukāt preču uzlīmes izmantojot datus no artikulu kartiņām un manuāli norādītos. Ir izstrādātā sasaiste ar Zebra un Brother uzlīmju printeriem.
Noliktavas preču plauktu adresācija atvieglo un automatizē noliktavas darbu. Katram artikula iespējams norādīt konkrētu atrašanās  plauktu adresi. Veicot preču iepirkšanu iespējams automātiski preces izvietot nepieciešamajās plauktu adresēs. Risinājums izstrādāts izmantojot svītru koda funkciju.
Automātiskas intrastat atskaites, par pamatu ņemot aizpildītos artikulu datus un iepirkšanas datus.
Nodrošina iespēju izmantot dažādus svītru koda skenerus, lai automatizētu iepirkšanas un pārdošanas dokumentu izveidi, kā arī artikulu meklēšanu. Programmā ir iespējams artikulam piesaistīt līdz 5 dažādiem svītru kodiem.
Dokuments paredzēts preču nodošanai starp uzņēmuma struktūrvienībām vai noliktavām. Iespējams norādīt saņēmēju un preču izsniegšanas un piegādes adreses, izmantot artikulu cenas, kas atbilst konkrētā saņēmēja (debitora) pārdošanas cenām.